Broker asigurari garantii viata non-viata sanatate

Ce este asigurarea CAR (Construction All Risks) / EAR (Erection All Risks)?

asigurari constructii montajAsigurarea de construcții montaj CAR-EAR este polița ce îl protejează pe executant în caz de avariere sau distrugere bruscă și neprevăzută a lucrărilor permanente sau temporare pe care le efectuează. De asemenea, sunt protejate și alte bunuri sau părți ale acestora care fac obiectul asigurării din orice cauze, mai puțin acelea care apar clar menționate în capitolul ”Excluderi”. 

Regimul acestei polițe este facultativ dar el se schimbă în obligatoriu în următoarele situații:

  • accesare fonduri europene,
  • beneficiarul lucrării este o autoritate a statului,
  • beneficiarul lucrării o solicită în mod expres în contractul de execuție.

Cui se adreseaza?

Polița poate fi încheiată de: constructor, antreprenor, beneficiarul lucrării, investitor, dezvoltator, arhitecți, proiectanți, diriginți de șantier, responsabili tehnici cu execuția, distribuitorii de materiale de construcții, depozitele de materiale de construcții, etc.

Ce se poate asigura pe polita de constructii montaj CAR-EAR?

Poliția poate fi încheiată atât pentru construcții noi dar pentru obiective ce sunt în proces de consolidare, refacere, reabilitare, etc.

O listă cu câteva din lucrările de construcții montaj ce pot fi asigurate, regăsiți aici: clădiri rezidențiale sau cu alte destinații (clădiri de birouri, hoteluri, centre comerciale, parcări subterane sau supraterane, hale de producție, depozite de mărfuri, etc.

Perioada de acoperire poate include, pe lângă cea efectiv de execuție, și perioada de testare dar și pe cea de garanție acordată lucrării.

Mai pot fi acoperite și echipamentele, utilajele și materialele executantului alături de: curăţarea resturilor în caz de daune; taxe profesionale (arhitecţi, consultanţi, experţi); intervenţia pompierilor.

bookzone.ro

Care sunt riscurile acoperite?

Cu titlu de exemplu, iată care sunt câteva din acestea:

  • Fenomene naturale: cutremur, inundații, revărsări de ape, alunecare de teren, furtună, uragan etc.;
  • Incendiu, explozie, furt prin efractie al materialelor de construcții sau al altor bunuri păstrate în spații închise și încuiate;
  • Prăbușirea clădirii sau construcției ca urmare a impactului cu obiecte sau corpuri exterioare, aparate de zbor sau părți ale acestora;
  • Pagube provocate prin eroare umană, neglijență.
  • Răspunderea civilă legală a asiguratului ca urmare a accidentelor sau daunelor provocate terților în șantier sau în vecinătatea acestuia.

Să nu uităm de capitolul excluderi din condițiile de asigurare.

Funcție de tipul asigurărilor, prin clauze speciale, poliția poate fi extinsă pentru: riscul de greve, revolte și tulburări civile, asigurarea bunurilor în tranzit, transport rapid (materiale, utilaje, instalații, echipamente), răspunderea proiectantului, etc.

Cum se încheie o asigurare de constructii-montaj CAR/ EAR?

E important pentru client să știe că fără completarea cererii chestionar, nici un asigurător nu va putea oferta corect o poliță de construcții montaj. 

Pe lângă cererea chestionar, care va face parte integrantă din contractul de asigurare, asiguratorii mai pot cere și următoarele documente: contractul de execuţie, ordin de începere, memoriu tehnic, grafice de lucrări cantitativ-valorice, raport de expertiză geo, etc.

In calitate de asistent in brokeraj, va stam la dispozitie cu oferte de la mai multi asiguratori. Pentru aceasta, va invitam sa ne scrieti la adresa: contact@majordom4u.ro.

evomag.ro