Broker asigurari

Asigurari garantii participare licitatii - BID BOND

Cine organizeaza licitatii?

Autoritatile contractante, atunci cand au nevoie de lucrari, servicii sau produse, organizeaza licitatii. La acestea poate participa orice firma interesata doar dupa ce constituie garantia solicitata.

Sub ce forma se poate constitui garantia de participare la licitatii?

asigurare garantie participare licitatiiConform art. 86 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate constitui garantia ceruta de autoritate prin virament bancar, scrisoare de garantie bancara sau asigurare de garantie de participare la licitatii.

“(1)Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.

(2)Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

(3)Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

a)condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau

b)necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(4)Autoritatea contractantă nu are dreptul:

a)de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

b)de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;

c)de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.”

Ce este garantia de participare la licitatii?

In limbajul international i se mai spune BID BOND si este o alternativa la Scrisoarea de Garantie Bancara sau chiar la viramentul bancar realizat in favoarea autoritatii contractante pentru participarea la licitatii.

De ce sa folosesti asigurarea de garantie de participare la licitatii?

  • Pentru ca iti ofera sansa de a participa la mai multe licitatii, ceea ce creste sansa de a castiga macar o licitatie,
  • Pentru ca nu iti blochezi sume de bani pe care le poti folosi intelept in dezvoltarea afacerii tale,
  • Pentru ca are costuri reduse si dureaza mai putin obtinerea asigurarii comparativ cu o scrisoare de garantie bancara
  • Pentru ca nu iti afecteaza capitalul de lucru prin neconstituirea de cash colateral.

Care sunt riscurile acoperite?

  • ofertantul şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  • oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
  • oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Cat timp dureaza asigurarea?

Contractul de asigurare se incheie pe perioada de valabilitate a ofertei dar se poate prelungi daca autoritatea o cere si contra unei prime suplimentare care e calculata raportat la durata prelungirii.

Cand inceteaza contractul de asigurare?

Atunci cand contractul a fost atribuit sau licitatia a fost anulata de autoritate din diverse motive.

Ce garantii se cer?

Asiguratorii, in principiu, nu cer bilet la ordin avalizat sau fila CEC pana la o valoare a garantiei de 100.000 lei dar decizia finala privitor la acest aspect o iau acestia astfel ca nu e o regula generala si trebuie asteptata decizia finala.

Care sunt documentele necesare pentru emiterea unei asigurari de garantii de participare la licitatii?

Documentele necesare pentru emitere, sunt:

  • fisa de date,
  • anuntul din SICAP,
  • formulare.

Este important sa stim daca mergeti in asociere (e nevoie de acordul de asociere) sau nu. Deasemenea, daca licitatia are loturi e important sa stim la care loturi participati si daca aveti nevoie de polita pentru fiecare lot sau emitem o polita pentru toate loturile ce prezinta interes pentru dvs. Aici trebuie sa tineti cont de ce solicita autoritatea.

Va recomand sa ramaneti conectati la site-ul http://www.just.ro in ceea ce privesc garantiile.

Scroll to Top