Broker asigurari

Asigurarea de raspundere civila profesionala a evaluatorilor si expertilor tehnici

asigurare civila profesionala a evaluatorilorIn baza legii 99/2013, evaluatorii si expertii tehnici sunt considerati profesionisti independenti. In virtutea acestei definitii, acestia sunt obligati sa incheie si sa mentina in vigoare o asigurare de raspundere civila profesionala pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii. 

Trebuie sa aiba acest tip de polita fie ca lucreaza individual, fie in cadrul unei firme de evaluare de proprietati. Daca nu detin o astfel de polita, exista riscul sa fie exclusi din cadrul Corpului Evaluatorilor si Expertilor Tehnici.

librex.ro
Scroll to Top