Broker asigurari

Asigurarea de raspundere civila profesionala a managerilor

asigurare raspundere civila profesionala a managerilorConform legii 441 / 2006 , administratorul unei societati comerciale este considerat profesionist independent. Acesta nu mai este salariat alfirmei, raporturile juridice dintre administrator si societate fiind raporturi de mandat. Functia de administrator este o profesie liberala iar aceasta cere o asigurare de raspundere profesionala. Existenta raspunderii civile profesionale exista in spatiul juridic romanesc si prin intermediul legii 441/2006 se extinde si asupra administratorului societatii.

Managerul este independent de societatea comerciala pe care o conduce, profesia lui fiind una liberala. Acest aspect cere o asigurare de raspundere civila profesionala ca o garantie a bunei executii a mandatului sau.

Ce acopera asigurarea de raspundere civila a managerilor?

 • acoperire in cazul faptelor culpabile ce pot cauza prejudicii unor terti. 
 • acoperire extinsa in cazul unor decizii privind legislatia muncii.
 • acoperirea companiei in legatura cu tranzactionarea titlurilor de valoare .

Ce extinderi pot fi acordate pe asigurarea de raspundere civila profesionala a managerilor?

 • perioada de anterioritate,
 • cheltuieli de limitare a pierderilor,
 • costuri de urgenta,
 • perioada de descoperire (extinsa),
 • extradare si alte proceduri,
 • costuri de aparare in caz de ucidere in culpa,
 • etc.

Care sunt principalele excluderi?

 • fapte comise cu intentie de asigurat stiind ca sunt incalcate statute, contracte, etc.
 • poluare,
 • vatamari corporale sau pagube la bunuri,
 • fapte culpabile cunoscute, solicitari de despagubire anterioare, proceduri legale in curs  la data emiterii politei,
 • fapte culpabile comise anterior datei de incepere a politei,
 • etc.

Polita poate fi incheiata  individual sau pe companie. Daca se incheie individual, persoana asigurata trebuie, evident, sa ocupe pozitia de manager.

Daca polita se incheie pe companie (SRL sau SA), companie este contractant iar toate persoanele care ocupa conform organigramei pozitie manageriala vor fi asigurate. Conform legii, trebuie sa incheie asigurarea urmatorii: membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului Director, membrii Consiliului de Supraveghere (in cazul companiilor auditate cu sistem de management dualist).

Pozitiile manageriale ce pot fi asigurat, sunt: presedintele Consiliului de Administratie, administratorul, directorul general, directorul general adjunct, directorul executiv, orice alt director care are autoritatea directorului general.

librex.ro
Scroll to Top